Oğuz KAYMAKCI

Ölmek için yeterince yaşlı değil kimse

Kim ölmek için yeterince yaşlı ki? Parça ilk davul vuruşundan, video haline gelinceye kadar tamamiyle şahsıma aittir. Yalnızca video'da kullanılan resim...